top of page

Graden

Tot de graad van 3de kyu (bruine band) worden er tweemaal per jaar examens ingericht om de vooruitgang van de verschillende karateka's te beoordelen en bij te sturen waar nodig. Een karateka kan 1 streepje, 2streepjes en een volledige band stijgen. 
Vanaf bruine band kunnen de kandidaten slechts éénmaal per jaar testen. Vanaf dan worden ze geacht regelmatig een kadertraining bij te wonen. Wanneer een karateka zich klaar voelt om te kandideren voor zijn eerste (of hogere) dangraad, dient hij/zij mits toestemming van de hoofdlesgever, een examen af te leggen bij de examencommissie van BGKA voorgezeten door Paul Penasse Renshi Shihan.

bottom of page